POLSKIE MUZEA HISTORYCZNE to wspólny projekt Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydz. Historycznego UAM oraz Towarzystwa Naukowego im. I. J. Paderewskiego, którego uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę na temat teorii współczesnego muzealnictwa w Polsce, jak też zapoznać się z praktyczną stroną realizacji różnorodnych działań edukacyjnych oraz upamiętniających w polskich muzeach, a także z wyzwaniami jakie niesie zawód muzeologa. Cykl wykładów oraz towarzyszących im warsztatów organizowany jest we współpracy z badaczami przeszłości, projektantami oraz świadkami przeszłości. Projekt jest kierowany do osób zainteresowanych przemianami w polskim muzealnictwie po 1989 r., a także rozwojem muzeów nowoczesnych na świecie.  A wszystko to dzięki współpracy z zaproszonymi do wygłoszenia wykładów otwartych pracownikami muzeów w Polsce oraz badaczami współczesnego muzealnictwa z Polski i zagranicy.

Cykl wykładów

POLSKIE MUZEA HISTORYCZNE