PROJEKTY

POLSKO-NIEMIECKI PROJEKT NAUKOWY 10.2014 -05.2016  
1

OPIS

W ramach projektu  przebadane zostaną trzy segmenty pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech: literatura piękna, film oraz muzea pod kątem generowanych przez nie obrazów II wojny światowej. We wszystkich tych segmentach  dają się w ostatnich latach zaobserwować zmiany w postrzeganiu II wojny światowej, co jest konsekwencją głównie zmian kulturowych  dotyczących roli nowych mediów kulturze oraz kształtowania się globalnego, ponadnarodowego obrazu historii.  Szczególną okazje do postawienia tych pytań stanowi zbliżająca się 70 ta rocznica zakończenia II wojny światowej. Badania przeprowadzone zostaną w zespole 6 uczonych z UAM w Poznaniu, Uniwersytetu w  Kilonii, reprezentujących kulturoznawstwo, germanistykę i slawistykę, specjalizujących się w zagadnieniu pamięci zbiorowej.

2

CEL 

3

REALIZACJA

Więcej informacji

 

 

zakończyliśmy

PROJEKT 

DRUGA WOJNA ŚWIATOWA W OBRAZACH KULTURY W POLSCE I W NIEMCZECH - 70 LAT PÓŹNIEJ (1945-2015)

    ​

  • Przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań porównawczych nad sposobami przedstawiania  II wojny światowej w Polsce i w Niemczech w literaturze, filmie i muzealnictwie  w okresie 1945-2015, ze szczególnym  uwzględnieniem  zmian zachodzących we współczesnej kulturze historycznej.

  • Upowszechnienie rezultatów badań przez wydanie i promocję publikacji w języku polskim i niemieckim oraz organizację konferencji wraz z sesją warsztatową dla uczestników projektu. ​

Wymiernym efektem projektu  ma być wydanie po polsku ( w wydawnictwie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku) i niemiecku ( w wydawnictwie Lang) publikacji zdającej sprawę z wyników badań. W jego ramach zorganizowana zostanie w Poznaniu konferencja dla szerszej publiczności prezentująca wyniki badań oraz promocja wydanych tomów w Kilonii, Poznaniu i Gdańsku.

Nakładem Wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na początku bieżącego roku ukazał się tom będący zwieńczeniem polsko-niemieckich badań nad obrazem II wojny światowej w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech po 89 roku. Uczeni z ośrodków uniwersyteckich Kilonii, Tybingi i Poznania zanalizowali 3 główne nośniki pamięci kulturowej: literaturę, wystawy muzealne, film.

*  *  *

"Projekt wydawniczy poznańskich naukowców to interesująca i pożyteczna próba przeglądu aktualnej i ważnej problematyki wizerunku II wojny światowej w pamięci zbiorowej kształtowanej przez teksty kultury w Polsce i w Niemczech. (...), trafnie dobrane przykładowe dzieła literackie i filmowe oraz ekspozycje muzealne pozwalają na wnikliwą analizę kształtujących się od 25 lat postaw wobec przeszłości, kreślenie ich typologii i przemian."

*  *  *

"Jak pokazały badania, zarówno w polskiej, jak i w niemieckiej kulturze w ostatnim ćwierćwieczu zaszły podobne zmiany w sposobie narracji dotyczącej II wojny światowej. W dodatku identyczne tendencje można zaobserwować zarówno w literaturze, jak i filmie a także muzeach obu krajów. "Zasadnicza zmiana w tych trzech obszarach polega na tym, że odchodzi się od przedstawiania historii zdarzeniowej, czyli wydarzeń ważnych z militarnego punktu widzenia na rzecz przedstawiania historii wojny od strony cywilnych ofiar, od strony życia codziennego. Odchodzi się tym samym od prezentowania wyłącznie historii zbiorowości w kierunku przedstawiania indywidualnych doświadczeń głównie ludności cywilnej".

Do innych zmian należą: dowartościowanie emocji, odejście od centralistycznego obrazu wojny, na rzecz prezentowania losów mniejszości, a także krytyczne podejście do trudnych kwestii z historii np. stosunków polsko-żydowskich w czasie wojny.

Powyższe cytaty pochodzą z recenzji wydawniczej dr hab. S. Bednarka oraz z "Gazety Wyborczej" i wypowiedzi dla PAP  koordynatora projekta z ramienia UAM dr hab. B. Korzeniewskiego.  

CENA PROMOCYJNA: 30,00 zł

Autorzy książki gościli w ramach "Spotkań z historią"  MIIWŚ w Gdańsku. Dwugodzinne spotkanie było okazją do dyskusji nad pamięcią II wojny w filmie i muzeach w Polsce.

 

Kolejne spotkanie z tego cyklu miało miejsce 28 kwietnia 2016 r. w Poznaniu, w Instytucie Filologii Germańskiej UAM, Collegium Novum. Relacja fotograficzna na https://www.facebook.com/tnpaderewski/

 

Uwaga! Do statutowych zadań pożytku publicznego stowarzyszenia TNP jest troska o potrzeby osób niepełnosprawnych, dlatego przy organizacji imprez otwartych dla szerokiej publiczności szczególną wagę przykładamy do rzetelnej informacji o organizowanych przedsięwzięciach, udogodnieniach komunikacyjnych oraz zapewniamy 100% dostępność, ze względu na ich lokalizację w budynkach bez barier architektonicznych.

 WYDARZENIA:

Cultura lectionis 

spotkania wokół książek

Polskie Miejsca Pamięci

Spotkanie dyskusyjne organizowane 15 czerwca 2015 r. wraz z Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym Oddział we Wrocławiu w Ksiegarni "Tajne Komplety" we Wrocławiu Przedmiotem dyskusji prowadzonej przez dr Katarzynę Uczkiewicz z Ośrodka Pamięć i Przyszłość była najnowsza książka pod redakcją Stefana Bednarka i Bartosza Korzeniewskiego pt.: Polskie Miejsca Pamięci. Dzieje toposu wolności.​ 

Edyta Stein w pamięci Polaków i Niemców

W dniu 4 grudnia 2013 r. na Ratuszu w Kamieniu Pomorskim miało miejsce spotkanie poświęcone postaci Edyty Stein, organizowane przez Civitas Christiana, podczas którego referat zatutyłowany Edyta Stein w pamięci Polaków i Niemców wygłosiła 

dr Amelia Korzeniewska, Prezes TNP.

W spotkaniu udział wzięli także: Bronisław Karpiński, Burmistrz Kamienia Pomorskiego, ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, założyciel i Dyrektor Instytutu Filozoficzno-Teologicznego w Zielonej Górze oraz Małgorzata Linowska, Dyrektor Domu Edyty Stein we Wrocławiu.  Wykładom poświeconym myśli teologicznej oraz polskiej i niemieckiej pamięci o Edycie Stein, towarzyszyła wystawa zatytułowana "Edyta Stein. Portret własny". 

60 rocznica Poznańskiego Czerwca - rozmowa z radną m. Poznania

Joanną Frankiewicz

Dziedziniec historii - spotkania w starym klasztorze

14 maja 2015 r. w Klasztorze ojców franciszkanów w Gnieźnie odbył się wykład

dr hab. Bartosza Korzeniewskiego, członka TNP pt.: Jak Polacy pamiętają drugą wojnę światową? w ramach cyklicznych spotkań "Dziedziniec historii - spotkania w starym klasztorze". Wprowadzenie wygłosił Krzysztof Zalaszewski. 

Projekt TNP zakłada budowę ogólnodostępnego dla mieszkańców boiska sportowego do gry w piłkę w rejonie Umultowa w Poznaniu. Mimo, iż piłka nożna należy do najbardziej popularnych sportów wsród dzieci i młodzieży, na os. Umultowo i w najbliższej okolicy brakuje boiska do gry w piłkę nożną. Istniejący plac zabaw i boisko tenisowe, są nielicznymi miejscami, gdzie mieszkańcy mogą w sposób aktywny spedzać czas na świeżym powietrzu. Projekt budowy boiska piłkarskiego jest więc palącą potrzebą społeczności osiedla. Ma na celu zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania sportu jako alternatywy dla komputera, telewizji, czy alkoholu, którego nadużywanie jest tu problemem środowiskowym. Jego budowa przyczyni się do: (1) stworzenia bezpiecznego miejsca do treningu piłki nożnej, z którego będzie można korzystać niezależnie od sytuacji materialnej  oraz  (2) poprawy warunków, w jakich do tej pory dzieci i młodzież mogły rozwijać się w tej dziedzinie sportu i (3) propagowania aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców osiedla.​ (4) Boisko będzie mogło stanowić też bazę treningową dla prężnie rozwijającego się  przy parafii klubu sportowego. (5) Mamy nadzieję na integrację społeczności lokalnej przy realizacji tego zadania. 

Działaj teraz!

W dniach od 31 sierpnia do 6 września 2015 r. wesprzyj nasz projekt i zagłosuj!

1/2

Możesz wesprzeć finasowo projekt budowy boiska piłkarskiego