SPOŁECZNOŚĆ

PROPOZYCJE KSIĄŻKOWE 
ZAMÓW:

opis książki

 

Dzisiaj w kontekście szybkich zmian społecznopolitycznych, wobec pogłębiających się konfliktów etnicznych i religijnych, z jednej strony, oraz osłabianiu poczucia 

identyfikacji ze wspólnotą, z drugiej, refleksja na temat idei "Solidarności" jest bardzo potrzebna. Ta książka zawiera odpowiedzi na następujące pytania: "Czym jest idea solidarności dzisiaj?"; "Jak można ją zdefiniować?"; "Jak się ona rozwijała w ciągu ostatnich dziesięcioleci?"; "Jak się przejawia w życiu społecznym?"; "Jakie ma odzwierciedlenie w sztuce?"; i przede wszystkim, "Jakie jest jej odniesienie do zbiorowej pamięci i tożsamości?"

Mając na uwadze powyższy zarys tematyczny, tom ten stanowi zbiór esejów

analizujących różne aspekty koncepcji solidarności: filozoficzne, społeczne, polityczne, kulturowe, historyczne, psychologiczne i artystyczne. Interdyscyplinarny charakter książki jest świadectwem złożoności perspektyw i kontekstów, w których zjawisko solidarności może być dziś opisane w naukach społecznych i humanistycznych. Jako taki, tom zawiera rozdziały poświęcone historii idei; stosunkom międzynarodowym i konfliktom politycznym we współczesnym świecie; mniejszościom narodowym; rasizmowi i antysemityzmowi oraz XX-wiecznym zbrodniom przeciwko ludzkości, a także psychologicznym studiom przypadków, eksperymentalnym badaniom nad 

mechanizmami zachowań społecznych i analizom dzieł sztuki.

Uczestnicy tego tomu reprezentują ośrodki akademickie z Afryki, obu Ameryk, Azji i Europy. Są oni głęboko zaangażowani w walkę z wszelkimi formami dyskryminacji, i jako tacy, w odpowiednich rozdziałach dają wyraz ciągłemu poszukiwaniu poprawy losu społeczeństw i jednostek w różnych zakątkach globu. W związku z tym, ta książka ma wymiar etyczny, oprócz jej poznawczego wymiaru, inspirując swoich czytelników do podjęcia wysiłków na rzecz pomocy ofiarom wykluczenia społecznego, 

prześladowań i przestępstw.

LUB PISZ DO NAS:

tnp@onet.eu

Solidarity, Memory and Identity

 

 

Redakcja naukowa: Wojciech Owczarski, 

Maria Virginia Filomena Cremasco.

 

Wśród autorów m.in. Marion Brandt, Paulo Endo, Martha Foschi, Amelia Korzeniewska, Ronny Miron, Kaoru Yamamoto, Ingrida Eglė Žindžiuvienė.

 

Cambridge Scholars Publishing

Data publikacji: 01/01/2015

Ilość stron/ format: 385 / A5

Cena: 280,00 PLN

Zasubskrybuj Aktualizacje

Gratulacje! Zostałeś subskrybentem

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Polskie Miejsca Pamięci

Dzieje toposu wolności.

 

 

Redakcja naukowa: Stefan Bednarek, Bartosz Korzeniewski.

 

Wśród autorów m.in. Michał Zwierzykowski, Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Janusz Karwat, Ewa Siellawa-Kolbowska, Lidia Michalska-Bracha, Lech M. Nijakowski, Janusz Odziemkowski, Izabela Skórzyńska, Stanisław Jankowiak.

 

Warszawa 2014

 

Data publikacji: 2014

Ilość stron/ format: 560 / A5

Cena: 70,00 PLN

UWAGA! planowane są kolejne tomy tej publikacji. 

opis książki

 

Tom Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności pod redakcją Stefana Bednarka i Bartosza Korzeniewskiego stanowi próbę zrekonstruowania mnemotoposów istniejących w polskiej kulturze, a więc pochodzących z przeszłości i odnoszących się do niej, a utrwalonych w wytworach kultury struktur mentalnych: obrazów i opowieści, symboli i alegorii, mitów, stereotypów, fantazmatów – obecnych w literaturze, sztukach pięknych, teatrze i filmie, a także w wytworach kultury popularnej, folklorze, nowych mediach komunikacyjnych. Celem zgromadzonych w tomie esejów, autorstwa kilkunastu uczonych z różnych dziedzin, nie było pisanie na nowo polskiej historii, lecz tworzenie tzw. „historii drugiego stopnia”, czyli badanie obecności rzeczy minionych w pamięci i wyobraźni historycznej współczesnej Polski. Twórcom publikacji zależało szczególnie na kulturoznawczo i antropologicznie nakierowanej perspektywie badawczej. Przy takim nastawieniu zasadnicze pytanie brzmi  nie tyle, jak Polacy pamiętają dane „miejsce”? lecz raczej: jak mówią o nim wytwory kultury? Jakie obrazy przeszłości mają szansę utrwalić się w świadomości zbiorowej pod wpływem obcowania z tekstami kultury traktującymi o tych „miejscach”?

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image. This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image. This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image.